Licitacija vrednejših sortimentov lesa

            
       
             
   
 

Povzetek najvišjih cen sortimentov po drevesnih vrstah v letu 2022 -
primerjava z letom 2021

 

 Drevesna vrsta  Ponujena cena €/m3 2021  Ponujena cena €/m3 2022
Gorski javor 11.575,00 23.800,00
Oreh 1.501,00 4.444,00
Graden 1.112,00 1.707,00
Macesen 1.231,00 1.140,00
Češnja 1.077,00 1.177,00
Črni oreh 1.480,00 2.233,00
Gorski brest 929,00 1.666,00
Smreka 911,00 1.111,00
Jelka 604,00 505,00
Tisa 560,00 951,00
Veliki jesen 426,00 1.251,00
Brek 549,00 921,00
Sliva 117,00 1.888,00
Kostanj 464,00 1.404,00
Cipresa 312,00 251,00
Jablana 339,00 358,00
Hruška 639,00 750,00
Lipa 201,00 300,00
Bukev 283,00 373,00
Robinija 672,00 672,00
Dud  - 400,00


Najvišje cene za m3

Drevesna vrsta €/m3
Gorski javor 23.800,00
Gorski javor 16.200,00
Gorski javor 14.440,00

Najvišje cene za hlod

Drevesna vrsta €/hlod
Gorski javor 47.838,00
Gorski javor 33.858,00
Gorski javor 32.944,00
Gorski javor 20.649,20
Gorski javor 19.019,00
Gorski javor 18.612,00

Obvestilo: Licitacija lesa 2023

Društvo lastnikov gozdov Mislinjse doline, Zveza lastnikov gozdov Slovenije in ZGS obveščajo, da bo letošnja licitacija potekala ob glavni cesti Slovenj Gradec - Podgorje. Lokacija se nahaja v neposredni bližini poslovne enote: Koroška kmetijsko - gozdarska zadruga, Podgorska cesta 97a, 2380 Slovenj Gradec.

Dovoz hlodovine: 16.1.-15.2.2023
Ogled za kupce: 21.2.- 2.3.2023
Odpiranje ponudb: 2.3.2023 ob 10. uri
Dan odprtih vrat: 15.3.2023
Odvoz hlodovine: Do 15.4.2023Kontakti:
Jeromel Jože: 041 321 099
Jeromel Klavdija: 041 867 052