Licitacija vrednejših sortimentov lesa

        

       
 

Povzetek najvišjih cen sortimentov po drevesnih vrstah - primerjava z letom 2018

Drevesna vrsta

Ponujena cena €/m3 2018 Ponujena cena €/m3 2019
Gorski javor 11.833,00 9.275,00
Oreh 2.076,00 3.212,00
Črni gaber 186,00 811,00
Sliva 451,00 421,00
Gorski brest 484,00 1.234,00
Smreka 815,00 787,00
Brek 586,00 427,00
Kostanj 477,00 538,00
Macesen 1.338,00 1.375,00
Graden 1.355,00 1.054,00
Veliki jesen 411,11 535,00
Hruška 586,00 600,00
Bukev 296,00 389,00
Cipresa 210,00 371,00
Poljski brest - 232,00
Skorš 421,00 371,00
Tisa - 751,00
Jablana 421,00 811,00
Češnja 777,00 451,00


Najvišje cene za m3

Drevesna vrsta €/m3
Gorski javor 9.275,00
Gorski javor 9.225,00
Gorski javor 8.125,00


Najvišje cene za hlod

Drevesna vrsta €/hlod
Gorski javor 15.389,01
Gorski javor 11.045,74
Gorski javor 9.829,14
Oreh 6.798,67
Gorski brest 5.319,41
Smreka 4.629,14

Novice