Licitacija vrednejših sortimentov lesa

            
       
             
   
 

Povzetek najvišjih cen sortimentov po drevesnih vrstah v letu 2020 -
primerjava z letom 2019

 

 Drevesna vrsta  Ponujena cena €/m3 2019  Ponujena cena €/m3 2020
Gorski javor 9.275,00 14.414,00
Oreh 3.212,00 5.720,00
Veliki jesen 535,00 3.127,00
Graden 1.054,00 1.736,00
Macesen 1.375,00 1.405,00
Češnja 451,00 1.101,00
Gorski brest 1.234,00 1.058,00
Smreka 787,00 910,00
Tisa 751,00 851,00
Brek 427,00 751,00
Sliva 421,00 721,00
Kostanj 538,00 590,00
Cipresa 371,00 515,00
Jablana 811,00 455,00
Hruška 600,00 423,00
Lipa 188,00 421,00
Akacija - 412,00
Bukev 389,00 313,00
Črni gaber 811,00 248,00
Robinija - 220,00
Cedra - 141,00
Dolgopecljati brest - 121,00
Skorš 371,00 112,00
Glog - 71,00


Najvišje cene za m3

Drevesna vrsta €/m3
Gorski javor 14.414,00
Gorski javor 12.009,00
Gorski javor 9.991,00

Najvišje cene za hlod

Drevesna vrsta €/hlod
Gorski javor 29.129,60
Gorski javor 29.161,52
Gorski javor 15.246,09
Oreh 10.654,36
Veliki jesen 4.094,00
Češnja 2.519,04

Obvestilo: Licitacija lesa 2021

Društvo lastnikov gozdov Mislinjse doline, Zveza lastnikov gozdov Slovenije in ZGS obveščajo, da bo letošnja licitacija potekala na novi lokaciji v industrijski coni Pameče pri Slovenj Gradcu. Lokacija se nahaja v neposredni bližini poslovne enote GLS (Pameče 180, 2380 Slovenj Gradec).

Dovoz hlodovine: 4.1.-18.1.2021
Ogled za kupce: 25.1.- 4.2.2021
Odpiranje ponudb: 4.2.2021 ob 10. uri
Dan odprtih vrat: Organizator NE BO organiziral javne prireditve za Dan odprtih vrat, kot je bilo načrtovano za 18.2.2021. Vsi zainteresirani si lahko hlodovino ogledate med 17.2. in 20.2.2021, pri čemer pa bo zagotovljeno, da se bodo upoštevali vsi trenutni vladni ukrepi in ne bo prišlo do nedovoljenega zbiranja ljudi.
 Odvoz hlodovine: 22.2.-15.3.2021 Kontakti:
Jeromel Jože: 041 321 099
Mori Jože: 041 657 546
Jeromel Klavdija: 041 867 052