O podjetju

Našo ekipo sestavljajo posamezniki, ki s svojim znanjem in izkušnjami,vsak na svojem področju, oblikujejo učinkovito celoto.

Dela opravljamo po vsej Sloveniji, vsekakor pa nam odprt Evropski trg pušča boljše možnosti sodelovanja tudi izven naših meja.
Dobro in hitro izvedena dela v gozdu, dobra logistika ter široke prodajne poti nam omogočajo konkurenčnost na trgu. Sečnjo in spravilo lesa opravljamo strojno ali ročno, odvisno od terena. Odkupujemo vse vrste gozdno lesnih sortimentov, prodajamo hlodovino iglavcev in listavcev ter celulozni les in les za kurjavo. Poleg trajnostnega upravljanja vaše gozdne posesti vam nudimo tudi strokovno svetovanje pri gospodarjenju vaše gozdne posesti.

 

Obvestilo: Licitacija lesa 2023

Društvo lastnikov gozdov Mislinjse doline, Zveza lastnikov gozdov Slovenije in ZGS obveščajo, da bo letošnja licitacija potekala ob glavni cesti Slovenj Gradec - Podgorje. Lokacija se nahaja v neposredni bližini poslovne enote: Koroška kmetijsko - gozdarska zadruga, Podgorska cesta 97a, 2380 Slovenj Gradec.

Dovoz hlodovine: 16.1.-15.2.2023
Ogled za kupce: 21.2.- 2.3.2023
Odpiranje ponudb: 2.3.2023 ob 10. uri
Dan odprtih vrat: 15.3.2023
Odvoz hlodovine: Do 15.4.2023Kontakti:
Jeromel Jože: 041 321 099
Jeromel Klavdija: 041 867 052