Odkup in prodaja lesaOdkup
Odkupujemo vse vrste gozdnih sortimentov. Les odkupimo na panju (sečnjo in spravilo izvedemo mi) ali na kamionski cesti (sečnjo in spravilo izvede lastnik).
Zagotavljamo vam:
-          Konkurenčne odkupne cene
-          Plačilo v 30- ih dneh
-          Pošteno izmero
 
Prodaja
Les prodajmo na kamionski cesti ali dostavljeno do kupca. Prodajamo hlodovino iglavcev (smreka, jelka, bor, macesen):
-          kvalitete A, B, C
-          brusni les
-          celulozni les
Vse iglavce krojimo na 4 m (+10 cm nadmere) dolžine. Možnost krojenja drugačnih dolžin po predhodnem dogovoru.
Prodajmo vse vrste listavcev
-          hlodovina
-          les za kurjavo
Listavce krojimo po kakovosti oz. po napakah, od 2,5 m naprej.

 

 

Obvestilo: Licitacija lesa 2021

Društvo lastnikov gozdov Mislinjse doline, Zveza lastnikov gozdov Slovenije in ZGS obveščajo, da bo letošnja licitacija potekala na novi lokaciji v industrijski coni Pameče pri Slovenj Gradcu. Lokacija se nahaja v neposredni bližini poslovne enote GLS (Pameče 180, 2380 Slovenj Gradec).

Dovoz hlodovine: 4.1.-18.1.2021
Ogled za kupce: 25.1.- 4.2.2021
Odpiranje ponudb: 4.2.2021 ob 10. uri
Dan odprtih vrat: Organizator NE BO organiziral javne prireditve za Dan odprtih vrat, kot je bilo načrtovano za 18.2.2021. Vsi zainteresirani si lahko hlodovino ogledate med 17.2. in 20.2.2021, pri čemer pa bo zagotovljeno, da se bodo upoštevali vsi trenutni vladni ukrepi in ne bo prišlo do nedovoljenega zbiranja ljudi.
 Odvoz hlodovine: 22.2.-15.3.2021 Kontakti:
Jeromel Jože: 041 321 099
Mori Jože: 041 657 546
Jeromel Klavdija: 041 867 052