Odkup in prodaja lesaOdkup
Odkupujemo vse vrste gozdnih sortimentov. Les odkupimo na panju (sečnjo in spravilo izvedemo mi) ali na kamionski cesti (sečnjo in spravilo izvede lastnik).
Zagotavljamo vam:
-          Konkurenčne odkupne cene
-          Plačilo v 30- ih dneh
-          Pošteno izmero
 
Prodaja
Les prodajmo na kamionski cesti ali dostavljeno do kupca. Prodajamo hlodovino iglavcev (smreka, jelka, bor, macesen):
-          kvalitete A, B, C
-          brusni les
-          celulozni les
Vse iglavce krojimo na 4 m (+10 cm nadmere) dolžine. Možnost krojenja drugačnih dolžin po predhodnem dogovoru.
Prodajmo vse vrste listavcev
-          hlodovina
-          les za kurjavo
Listavce krojimo po kakovosti oz. po napakah, od 2,5 m naprej.

 

 

Obvestilo: Licitacija lesa 2022

Društvo lastnikov gozdov Mislinjse doline, Zveza lastnikov gozdov Slovenije in ZGS obveščajo, da bo letošnja licitacija potekala ob glavni cesti Slovenj Gradec - Podgorje. Lokacija se nahaja v neposredni bližini poslovne enote: Koroška kmetijsko - gozdarska zadruga, Podgorska cesta 97a, 2380 Slovenj Gradec.

Dovoz hlodovine: 3.1.-18.1.2022
Ogled za kupce: 25.1.- 4.2.2022
Odpiranje ponudb: 4.2.2022 ob 10. uri
Dan odprtih vrat: 18.2.2022 - samo v primeru, da bodo to dopuščale epidemiološke razmere!
Odvoz hlodovine: 23.2-15.3.2022Kontakti:
Jeromel Jože: 041 321 099
Jeromel Klavdija: 041 867 052