Odkup in prodaja lesaOdkup
Odkupujemo vse vrste gozdnih sortimentov. Les odkupimo na panju (sečnjo in spravilo izvedemo mi) ali na kamionski cesti (sečnjo in spravilo izvede lastnik).
Zagotavljamo vam:
-          Konkurenčne odkupne cene
-          Plačilo v 30- ih dneh
-          Pošteno izmero
 
Prodaja
Les prodajmo na kamionski cesti ali dostavljeno do kupca. Prodajamo hlodovino iglavcev (smreka, jelka, bor, macesen):
-          kvalitete A, B, C
-          brusni les
-          celulozni les
Vse iglavce krojimo na 4 m (+10 cm nadmere) dolžine. Možnost krojenja drugačnih dolžin po predhodnem dogovoru.
Prodajmo vse vrste listavcev
-          hlodovina
-          les za kurjavo
Listavce krojimo po kakovosti oz. po napakah, od 2,5 m naprej.

 

 

Novice