Odkup in prodaja lesaOdkup
Odkupujemo vse vrste gozdnih sortimentov. Les odkupimo na panju (sečnjo in spravilo izvedemo mi) ali na kamionski cesti (sečnjo in spravilo izvede lastnik).
Zagotavljamo vam:
-          Konkurenčne odkupne cene
-          Plačilo v 30- ih dneh
-          Pošteno izmero
 
Prodaja
Les prodajmo na kamionski cesti ali dostavljeno do kupca. Prodajamo hlodovino iglavcev (smreka, jelka, bor, macesen):
-          kvalitete A, B, C
-          brusni les
-          celulozni les
Vse iglavce krojimo na 4 m (+10 cm nadmere) dolžine. Možnost krojenja drugačnih dolžin po predhodnem dogovoru.
Prodajmo vse vrste listavcev
-          hlodovina
-          les za kurjavo
Listavce krojimo po kakovosti oz. po napakah, od 2,5 m naprej.

 

 

Obvestilo: Licitacija lesa 2023

Društvo lastnikov gozdov Mislinjse doline, Zveza lastnikov gozdov Slovenije in ZGS obveščajo, da bo letošnja licitacija potekala ob glavni cesti Slovenj Gradec - Podgorje. Lokacija se nahaja v neposredni bližini poslovne enote: Koroška kmetijsko - gozdarska zadruga, Podgorska cesta 97a, 2380 Slovenj Gradec.

Dovoz hlodovine: 16.1.-15.2.2023
Ogled za kupce: 21.2.- 2.3.2023
Odpiranje ponudb: 2.3.2023 ob 10. uri
Dan odprtih vrat: 15.3.2023
Odvoz hlodovine: Do 15.4.2023Kontakti:
Jeromel Jože: 041 321 099
Jeromel Klavdija: 041 867 052