Sečnja in spravilo lesa


Našo ekipo odlikuje strokovnost in izkušenost. Izvajamo ročno in strojno sečnjo ter spravilo lesa. Strojna sečnja se v Sloveniji vedno bolj uveljavlja. Omogoča večjo varnost pri delu, je hitrejša in učinkovitejša pri sanacijah naravnih ujm (vetrolom, snegolom, žled,…) v primerjavi z ročno sečnjo.

Harverster (stroj za sečnjo) John Deere 1070E in forwarder (stroj za spravilo) John Deere 1010E, ki spadata med manjše stroje, nam zaradi svoje tehnološke dovršenosti, ustreznih tehničnih standardov ter izkušenim strojnikom , omogočata kvalitetno izvedbo del.
V predelih, ki ni primeren za strojno sečnjo, dela opravimo ročno, z ekipo 10-ih sekačev. Sečnjo in spravilo izvedemo na manjših gozdnih parcelah in tudi na večjih površinah.

Izvajamo tudi vsa gozdnogojitvena in varstvena dela.
Pri samem spravilu lesa se pogosto pojavi potreba po izgradnji ali obnovi gozdne infrastrukture. Z zanesljivimi izvajalci izvedemo gradnjo ali rekonstrukcijo gozdne vlake.


 

 

Novice