Sečnja in spravilo lesa


Našo ekipo odlikuje strokovnost in izkušenost. Izvajamo ročno in strojno sečnjo ter spravilo lesa. Strojna sečnja se v Sloveniji vedno bolj uveljavlja. Omogoča večjo varnost pri delu, je hitrejša in učinkovitejša pri sanacijah naravnih ujm (vetrolom, snegolom, žled,…) v primerjavi z ročno sečnjo.

Harverster (stroj za sečnjo) John Deere 1070E in forwarder (stroj za spravilo) John Deere 1010E, ki spadata med manjše stroje, nam zaradi svoje tehnološke dovršenosti, ustreznih tehničnih standardov ter izkušenim strojnikom , omogočata kvalitetno izvedbo del.
V predelih, ki ni primeren za strojno sečnjo, dela opravimo ročno, z ekipo 10-ih sekačev. Sečnjo in spravilo izvedemo na manjših gozdnih parcelah in tudi na večjih površinah.

Izvajamo tudi vsa gozdnogojitvena in varstvena dela.
Pri samem spravilu lesa se pogosto pojavi potreba po izgradnji ali obnovi gozdne infrastrukture. Z zanesljivimi izvajalci izvedemo gradnjo ali rekonstrukcijo gozdne vlake.


 

 

Obvestilo: Licitacija lesa 2021

Društvo lastnikov gozdov Mislinjse doline, Zveza lastnikov gozdov Slovenije in ZGS obveščajo, da bo letošnja licitacija potekala na novi lokaciji v industrijski coni Pameče pri Slovenj Gradcu. Lokacija se nahaja v neposredni bližini poslovne enote GLS (Pameče 180, 2380 Slovenj Gradec).

Dovoz hlodovine: 4.1.-18.1.2021
Ogled za kupce: 25.1.- 4.2.2021
Odpiranje ponudb: 4.2.2021 ob 10. uri
Dan odprtih vrat: Organizator NE BO organiziral javne prireditve za Dan odprtih vrat, kot je bilo načrtovano za 18.2.2021. Vsi zainteresirani si lahko hlodovino ogledate med 17.2. in 20.2.2021, pri čemer pa bo zagotovljeno, da se bodo upoštevali vsi trenutni vladni ukrepi in ne bo prišlo do nedovoljenega zbiranja ljudi.
 Odvoz hlodovine: 22.2.-15.3.2021 Kontakti:
Jeromel Jože: 041 321 099
Mori Jože: 041 657 546
Jeromel Klavdija: 041 867 052