Sečnja in spravilo lesa


Našo ekipo odlikuje strokovnost in izkušenost. Izvajamo ročno in strojno sečnjo ter spravilo lesa. Strojna sečnja se v Sloveniji vedno bolj uveljavlja. Omogoča večjo varnost pri delu, je hitrejša in učinkovitejša pri sanacijah naravnih ujm (vetrolom, snegolom, žled,…) v primerjavi z ročno sečnjo.

Harverster (stroj za sečnjo) John Deere 1070E in forwarder (stroj za spravilo) John Deere 1010E, ki spadata med manjše stroje, nam zaradi svoje tehnološke dovršenosti, ustreznih tehničnih standardov ter izkušenim strojnikom , omogočata kvalitetno izvedbo del.
V predelih, ki ni primeren za strojno sečnjo, dela opravimo ročno, z ekipo 10-ih sekačev. Sečnjo in spravilo izvedemo na manjših gozdnih parcelah in tudi na večjih površinah.

Izvajamo tudi vsa gozdnogojitvena in varstvena dela.
Pri samem spravilu lesa se pogosto pojavi potreba po izgradnji ali obnovi gozdne infrastrukture. Z zanesljivimi izvajalci izvedemo gradnjo ali rekonstrukcijo gozdne vlake.


 

 

Obvestilo: Licitacija lesa 2023

Društvo lastnikov gozdov Mislinjse doline, Zveza lastnikov gozdov Slovenije in ZGS obveščajo, da bo letošnja licitacija potekala ob glavni cesti Slovenj Gradec - Podgorje. Lokacija se nahaja v neposredni bližini poslovne enote: Koroška kmetijsko - gozdarska zadruga, Podgorska cesta 97a, 2380 Slovenj Gradec.

Dovoz hlodovine: 16.1.-15.2.2023
Ogled za kupce: 21.2.- 2.3.2023
Odpiranje ponudb: 2.3.2023 ob 10. uri
Dan odprtih vrat: 15.3.2023
Odvoz hlodovine: Do 15.4.2023Kontakti:
Jeromel Jože: 041 321 099
Jeromel Klavdija: 041 867 052