Številke in povezave


REZULTATI LICITACIJ VREDNEJŠIH LESNIH SORTIMENTOV V SLOVENIJI
 


 
1. licitacija 2. licitacija 3. licitacija 4. licitacija 5. licitacija 6.
licitacija
7.
licitacija
8.
licitacija
Število hlodov 890 1.273 824 785 1.768 2.482 1.597 1.102
Kubatura (m³) 618,30 964,12 699,73 755,23 1.442,73 2.164,74 1.599,3 1.170,50
Število lastnikov 83 150 107 133 268 410 354 239
Število kupcev 16 20 20 28 27 30 25 24
Število ponudb 1.369 2.120 1.641 2.963 4.680 5.353 5.506 3.442
Število kosov brez ponudbe 119 91 230 47 256 328 46 131

 
 


Povzetek najvišjih cen sortimentov po drevesnih vrstah v letih 2013 (7. Licitacija) in 2014 (8. Licitacija)
 


Drevesna vrsta
Ponujena cena €/m³ 2013 Ponujena cena €/m3 2014
Gorski javor 6.181,00 8.853,00
Oreh 4.912,00 1.680,00
Sliva 1.838,00 606,00
Češnja 757,00 508,00
Gorski brest 717,00 561,00
Smreka 688,00 930,00
Brek 660,00 1.101,00
Kostanj 619,00 386,00
Macesen 557,00 749,00
Graden 552,00 568,00
Platana 551,00 130,00
Veliki jesen 461,00 511,00
Hruška 433,00 386,00
Bukev 257,00 207,00
Čremsa / 386,00
Gledičija / 271,00
 


 

Novice