Upravljanje zasebnih gozdovV Sloveniji je 75% gozdov v zasebni lasti, 25 % gozdov je v lasti občin in države. Zadnji podatki kažejo, da je v Sloveniji 313.000 gozdnih posesti in 461.000 lastnikov gozdov (ZGS).

Velika razdrobljenost gozdnih parcel in večje število solastnikov na posamezni gozdni parceli včasih onemogoča optimalno gospodarjenje z gozdovi, nekateri lastniki s svojim gozdom sploh ne gospodarijo.

Naše podjetje vam poleg strokovnega svetovanja pri gospodarjenju gozdov nudi tudi trajnostno upravljanje vaše gozdne posesti, kar zajema:
·         Določitev mej gozdnih parcel (nekateri lastniki ne vedo kje se nahaja njihova gozdna posest)
·         Izdelava gozdnogojitvenega in sečnospravilnega načrta
·         izvedbo potrebne izgradnje ali rekonstrukcije gozdne infrastrukture
·         sečnjo in spravilo lesa
·         Izvedbo vseh potrebnih gozdnogojitvenih in varstvenih del
·         Prodaja lesa
·         Izdelava polletnih/letnih poročil
 

 

 

Obvestilo: Licitacija lesa 2023

Društvo lastnikov gozdov Mislinjse doline, Zveza lastnikov gozdov Slovenije in ZGS obveščajo, da bo letošnja licitacija potekala ob glavni cesti Slovenj Gradec - Podgorje. Lokacija se nahaja v neposredni bližini poslovne enote: Koroška kmetijsko - gozdarska zadruga, Podgorska cesta 97a, 2380 Slovenj Gradec.

Dovoz hlodovine: 16.1.-15.2.2023
Ogled za kupce: 21.2.- 2.3.2023
Odpiranje ponudb: 2.3.2023 ob 10. uri
Dan odprtih vrat: 15.3.2023
Odvoz hlodovine: Do 15.4.2023Kontakti:
Jeromel Jože: 041 321 099
Jeromel Klavdija: 041 867 052