Upravljanje zasebnih gozdovV Sloveniji je 75% gozdov v zasebni lasti, 25 % gozdov je v lasti občin in države. Zadnji podatki kažejo, da je v Sloveniji 313.000 gozdnih posesti in 461.000 lastnikov gozdov (ZGS).

Velika razdrobljenost gozdnih parcel in večje število solastnikov na posamezni gozdni parceli včasih onemogoča optimalno gospodarjenje z gozdovi, nekateri lastniki s svojim gozdom sploh ne gospodarijo.

Naše podjetje vam poleg strokovnega svetovanja pri gospodarjenju gozdov nudi tudi trajnostno upravljanje vaše gozdne posesti, kar zajema:
·         Določitev mej gozdnih parcel (nekateri lastniki ne vedo kje se nahaja njihova gozdna posest)
·         Izdelava gozdnogojitvenega in sečnospravilnega načrta
·         izvedbo potrebne izgradnje ali rekonstrukcije gozdne infrastrukture
·         sečnjo in spravilo lesa
·         Izvedbo vseh potrebnih gozdnogojitvenih in varstvenih del
·         Prodaja lesa
·         Izdelava polletnih/letnih poročil
 

 

 

Obvestilo: Licitacija lesa 2021

Društvo lastnikov gozdov Mislinjse doline, Zveza lastnikov gozdov Slovenije in ZGS obveščajo, da bo letošnja licitacija potekala na novi lokaciji v industrijski coni Pameče pri Slovenj Gradcu. Lokacija se nahaja v neposredni bližini poslovne enote GLS (Pameče 180, 2380 Slovenj Gradec).

Dovoz hlodovine: 4.1.-18.1.2021
Ogled za kupce: 25.1.- 4.2.2021
Odpiranje ponudb: 4.2.2021 ob 10. uri
Dan odprtih vrat: Organizator NE BO organiziral javne prireditve za Dan odprtih vrat, kot je bilo načrtovano za 18.2.2021. Vsi zainteresirani si lahko hlodovino ogledate med 17.2. in 20.2.2021, pri čemer pa bo zagotovljeno, da se bodo upoštevali vsi trenutni vladni ukrepi in ne bo prišlo do nedovoljenega zbiranja ljudi.
 Odvoz hlodovine: 22.2.-15.3.2021 Kontakti:
Jeromel Jože: 041 321 099
Mori Jože: 041 657 546
Jeromel Klavdija: 041 867 052